Høring: Bevaringsområder for C01 og D04 i Ilimanaq

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 33 vedrørende nye bevaringsområder i Ilimanaq er nu i offentlig høring.
24. januar 2017

Kommuneplantillæggets formål er:
at fastlægge bevaringsområderne i C01 og D04, at muliggøre et nyt kajanlæg, at udlægge byggefelt til terrasse til bygdens besøgende, at der gives mulighed for at omlægge å-forløbet i C01, at der gives mulighed for at udvide vejforløbet i C01 og D04, at udvide byggefeltet omkring B-814, så dette kan udbygges til modtagestation.

Hvis du har indsigelser til projektet, kan du sende disse til:
Qaasuitsup Kommunia, Planafdelingen, Rådhuset, Postboks 1023, 3952 Ilulissat
plan@qaasuitsup.gl
eller du kan henvende dig til din lokale Sullissivik i perioden 24.01.2017 – 07.03.2017.

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest den 07.03-2017.

FORSLAG pdf