Fiskeproduktionsanlæg i Tasiusaq

Annoncering af modtaget projektforslag for et fiskeproduktionsanlæg i Tasiusaq delområde 1605-D02.
Annonceringsperioden foregår fra d. 24.01.2017 til og med d. 07.03.2017.

Projektet omfatter:
En ny fiskeproduktionsbygning på 560m2 med en højde på ca. 5,7 meter fra kote 3,15.
Et areal omkring fabrikken til b.la. truckkørsel med en bredde på minimum 4 meter.
Muligheden for anlæggelse af nyt kajanlæg med kran til losning.
24. januar 2017

Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

 

Alternative projektforslag

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet, ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg.

 

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

 

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 24.01.17: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.

Til den 07.03.17: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

 

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.