Planstrategi 2016

22. december 2016
Forslag til Planstrategi 2016 i offentlig høring
Kommunalbestyrelsen har den 29. november 2016 godkendt forslaget til den nye Planstrategi for Qaasuitsup Kommunia, som nu sendes i offentlig høring.
Planstrategien er et dokument, der beskriver mål og visioner for kommunens udvikling, og beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres. Derfor får du som borger et billede af, hvor kommunen er på vej hen ved at læse strategien. 
Du har nu mulighed for, at læse forslaget til Planstrategi 2016 på kommunens nye planportal på www.qaasuitsup.plania.gl. Du kan i perioden 22.12.2016 og frem til 02.03.2017 komme med indsigelser, bemærkninger og kommentarer til planstrategien. Dette gør du ved at skrive til plan@qaasuitsup.gl eller ved at ringe på tlf. 947846, 947655 eller 947873. Du kan også afgive dit høringssvar direkte på planportalen her: http://www.qaasuitsup.plania.gl/dk/hoeringsvar.htm 

Samtidig med udsendelse af Forslag til Planstrategi 2016 udsendes Forslag til to kommunale sektorplaner i høring:

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har den 30. juni 2015 godkendt forslag til to kommunale sektorplaner.

Forslag til sektorplanerne er godkendt på møde i udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø den 30/06/2015, som planlægningsværktøj til koordinering og prioritering af strategier og indsatser, der løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanerne skal ses som et værktøj til at samle kommunens strategier og politikker indenfor et område eller tema og konkretisere målsætninger og indsatsområder, som løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanerne er endvidere tilvejebragt ud fra et ønske fra Selvstyret om mere helhed og sammenhæng på tværs af sektorer, samt for bedre koordinering mellem kommunen og Selvstyret.

Tanken er, at der skal udarbejde en række sektorplaner i kommunen. I første omgang er der arbejdet med byernes frirum og trafik.