Den økonomiske udvikling fortsætter i Qaasuitsup Kommunia

7. december 2016

En enig kommunalbestyrelse godkendte onsdag den 30. November 2016 en budget for Qaasuitsup Kommunia for budgetåret 2017 med forventet indtægt på 1.287.744 kr. med ultimo kassebeholdning på 68 mio. Kr.

Dette skyldes flere skatteindtægter skabt af effektivt fiskeri, udvikling i turis-mebranchen og flere anlægsopgaver. 

Kommunen er blevet bedre til sine tilsynsopgaver og opfølgning af budgettet og det har skabt bedre grundlag for en realistisk budget for 2017.

Med henblik på en kommunedeling har kommunalbestyrelsen besluttet, at afvikle sin kassekredit ved udgangen af 2016 og nedbringe sin samlede gæld markant i 2017. Allegivel har det skabt plads til at kunne afsætte 135 mio. kr. til anlægsopgaver som fordeles så vidt muligt ligeligt i de to kommende kommuner.

Den økonomiske udvikling har skabt plads til øgning af aktiviteter i kommunen på følgende områder:

  1. Ipad til alle skoleelever
  2. Boligbyggeri i Ilulissat
  3. Anlæggelse af 6 kunstgræsbaner ligeligt fordelt i de kommende kommuner
  4. Nedbringelse af daginstitutionstakster
  5. Hjemtagning af børn anbragt uden for kommunen
  6. Større bevilling til Bygdebestyrelser
  7. Afsat midler til en ny Pistemaskine i Aasiaat

“Jeg er derfor stolt over at kunne præsentere en bæredygtig budget for 2017 og dette viser, at Qaasuitsup Kommunia er en velfungerende kommune med en sund økonomi. Dette vil medføre at de kommende kommuner vil kunne starte uden gæld.”

“Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle kommunens borgere for deres foretagsomhed, som har været markant udslagsgivende for den gode udvikling.”

 

Ole Dorph
Borgmester
Qaasuitsup Kommunia