Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 for renovationsplads til affaldshåndtering samt containeroplæg i Qaanaaq, er fremlagt i offentlig høring i perioden: 22.11.2016 til og med 03.01.2017.

29. november 2016

Kommuneplantillæggets formål:
Fastlæggelse af nye overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet, for derved at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til modtagestation, værksted og containeroplag.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 03.01.2017.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm