Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for udlægning af byggefelter i Upernavik er fremlagt til offentlig debat i perioden 02.11.2016 til og med 29.12.2016

Kommuneplantillæg nr. 23 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område UPV 1600 - A02, A03, A04, C03
2. november 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillæggets primære formål er at udlægge byggefelter i fire eksisterende delområder. Der udlægges 15 byggefelter. Der vil til hvert delområde være tilknyttede overordnede- og detaljerede bestemmelser til opførelsen af boliger på udlagte byggefelter.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i perioden: 02.11.2016 til og med 29.12.2016.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm