Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 30 for delområde E03, Qeqertat.

Kommuneplantillæg nr. 30 for delområde E03 i Qeqertat er endeligt vedtaget den 17.10.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 19.10.2016, fra hvilken
dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
19. oktober 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give plangrundlag og retsliggøre opførte tankanlæg i bygden Qeqertat, samt udlægge overordnede- og detaljerede bestemmelser for nyt delområde til tekniske anlæg.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 30 kan ses på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm