Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 49 for delområde E11, E12, E13 og E14

Kommuneplantillæg nr. 49 for delområde E11, E12, E13 og E14 i Qaanaaq er endeligt vedtaget den 09.09.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 12.09.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning
12. september 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for derved at muliggøre udvinding af sand, grus og sten til videre virksomhed.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Ledige gravefelter

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til ledige gravefelter.
Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

1. Oplysning om anvendelse.

2. Oplysning om tekniske installationer.

3. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

12.09.16: Fra kl. 16:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.

24.10.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.