Annoncering af modtaget projektforslag for udbygning af delområde 1200-C20, Ilulissat Hallen og en del af 1200-C17, Ilulissat Bymidte.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et modtaget projektforslag til etablering af butiksbygning indenfor centerområde C20 og C17 i Ilulissat. Projektet indeholder opførelse af bebyggelsen.
Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015, der giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at annoncere brugsretten til et delområde, inden der udarbejdes plangrundlag herfor.

27. september 2016

Alternative projektforslag:

I annonceringsperioden har De som borger og erhvervsliv nu mulighed for at indsende alternative projektforslag til delområdet ligesom De kan komme med øvrige bemærkninger til det annoncerede forslag.

Evt. modtagne alternative projektforslag og bemærkninger vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen, inden der gives arealreservation til det modtagne projektforslag. Herefter vil der blive udarbejdes et kommuneplantillæg.

Alle evt. projektforslag skal indeholde følgende:

1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.

2. Oplysning om anvendelse.

3. Oplysning om tekniske installationer.

4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

Fra den 27.09.16: kl. 16:00 kan der indsendes alternative projektforslag til delområdet.
Til den 08.11.16: kl. 16:00 lukker modtagelsen af projektforslag.

Vejledning:

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_projektansoegninger.htm