Meddelelse fra Qasigiannguit Forsamlingshuset

31. august 2016

Endelig kan vi nu meddele den kommende renovering af forsamlingshuset´s storsal´s gulve og hoveddøre.

Vores hovedkontor har informeret, at renoveringen vil starte fra omkr. midten af September måned og vil slutte omkr. midten af November måned, her i efteråret.

Derfor vil storsalen ikke længere bruges af brugerne.

På vegne af Qasigiannguit ForsamlingshusetLaila Mikaelsen
Sunngiffimmi Aqutsisoq