Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 30 for at retsliggøre opførte tankanlæg i nyt delområde E03, Qeqertat.
8. august 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give plangrundlag og retsliggøre opførte tankanlæg i bygden Qeqertat, samt udlægge overordnede- og detaljerede bestemmelser for nyt delområde til tekniske anlæg.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Kommuneplantillægget er fremlagt til offentlig debat i perioden: 01.08.2016 til og med 26.09.2016.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 26.09.2016.

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.