Centerformål med opførelse af ny institution

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 37 for delområde C22, Hafnarfjordur-ip, Ilulissat.
8. august 2016

Kommuneplantillæg nr. 37 for delområde C22 i Ilulissat er endeligt vedtaget den 21.07.2016. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 21.07.2016, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger, inden for hvilke borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg nr. 37 kan ses på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm