Nyt erhvervsområde i Aasiaat. Forslaget er vedtaget

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 om Aasiaats nye erhvervsområde B21 er vedtaget og offentligt bekendtgjort d. 15.07.2016.
15. juli 2016

Forslaget lægger op til ét nyt delområdet B21, hvor det vil være muligt, at søge om areal til mindre erhverv og f.eks. containeroplæg.

Du kan søge om arealtildeling i delområdet via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Områder vil kunne anvendes til mindre erhverv og oplag.

 

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

 http://qaasuitsup.odeum.com/download/kpt_1426_ob/kpt_29__aas_1000-b21vedtage.pdf