Høring Fire nye delområder til råstofudvinding i Qaanaaq.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 49 af fire nye delområder til råstofudvinding i Qaanaaq er fremlagt i offentlig høring i perioden: 08.07.2016 til og med 02.09.2016.
12. juli 2016

Kommuneplantillæg nr. 49 til Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26 med tillæg. Delområdeplan for område QNQ 1700 – E11, E12, E13, E14.

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområderne, for derved at muliggøre udvinding af sand, grus og sten til videre virksomhed.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 02.09.2016.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/dk/hoering_-_kommuneplantillaeg.htm