Immikkoortortap ilaata 1200-A31-ip Ilulissani mittarfiup aqqutaaniittup alliartortinnissaanut suliniuteqarnissamut siunnersuummik tiguneqarsimasumik nalunaarutiginninneq

4. juli 2016

Inissiaqarfissamut akulikitsunik pukkitsunillu sanaartorfissamut suliniuteqarnissamut siunnersuummik nalunaaruteqarniarluni Kommunalbestyrelsi aalajangiussivoq. Suliniummi inissiaqarfinnik kiisalu attaveqaatinut atortunut tamanut sanaartornissaq siunertarineqarpoq.

Una nalunaarutiginninneq Inatsisartut inatsisart nr. 34 9 december 2015 naapertorlugu suliarineqarpoq, tamannalu tunngaviusumik pilersaarusiorneq aallartitsinagu immikkoortortap ilaanut atuinissamik Kommunalbestyrelsimut periarfissiivoq.

Suliniuteqarfissatut allat periarfissaasinnaasut:


Nalunaarutiginninnerup nalaani illit innuttaasutut aamma inuussutissarsiuteqartutut immikkoortortap ilaanut suliniuteqarnissamut allatut ittumik siunnersuummik nassiussaqarsinnaavutit soorlu aamma nalunaarutitut saqqummiunneqartumut aamma oqaaseqaateqarsinnaasutit.

Suliniuteqarnissamut siunnersuutit eqqarsaatigalugit nunaminertamik tunniussisoqartinnagu suliniuteqarnissamut siunnersuutit kiisalu oqaaseqaatit tiguneqarsimasut Kommunalbestyrelsimit suliarineqassapput. Tamatuma kingorna kommunimut pilersaarummut tapiliussamik suliaqartoqassaaq.

Suliniuteqarnisamut siunnersuutaasinnaasut allat makkuninnga imaqassapput:


1. Sanaartorfissap inissiffianut, isikkuanut aamma sanaartornermi atortunut nassuiaasumik titartarlugu siunnersuuut.

2. Atorneqarnissaanut paasissutissat

3. Teknikkikkut atortunut paasissutissat.

4. Aningaasaqarnikkut paasissutissat qinnutigineqartup pivisunngortinnissaanut uppernarsaasuusut.

Piffisamut- aamma suliaqarnissanut pilersaarutit:


Ulloq 01.07.16: nal. 09:00 immikkoortortap ilaanut suliniuteqarnissamut siunnersuutit nassiussuunneqalissapput.

12.08.16: nal. 16:00-ip tungaanut suliniuteqarnisamut siunnersuutinik tigooqqaaneq unissaaq.

Ilitsersuut:
Siunnersorneqaqrneq aamma ilitsersorneqarneq Pilersaarusiornermut immikkoortortaqarfimmut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput oqarasuaat: 947800 imaluunniit qarasaasiakkut allalluni uunga: plan@qaasuitsup.gl.

Qinnuteqaat kommunip nittartagaani uani takune¬qarsinnaavoq www.qaasuitsup.gl imaluunnit kommunimi pilersaarutip nittartagaani uani http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/gl/tusarniaanermut-suliniuteqarnissamut_qinnuteqaatit.htm