licitation

Skorstensfejning i Ilulissat, Ilimanaq, Oqaatsut, Saqqaaq og Qeqertaq
6. juni 2016

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

  • Udbudsmateriale og bilag udarbejdet af Teknik & Drift Ilulissat Sullissivik 07.06.2016.

Arbejdet omfatter KUN SKORSTENSFEJNING. Alle omkostninger i forbindelse med arbejdet afholdes af tilbudsgiver. 

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant bud sum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til: 

Qaasuitsup Kommunia, Teknik & Drift Ilulissat Sullissivik senest.

tirsdag den 28. juni 2016  kl.10:00

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud:


Skorstensfejning i Ilulissat og bygderne”
 

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilsted.

Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

skorstensfejning 
Tilbudsblad


Med venlig hilsen
Hellene Sofie Sandgreen
Uka Hansen Olsen
Driftsansvarlig