Udbudsbrev

Byggesag: Malerarbejder Af B-965, Sydlig del af facaden
16. juni 2016

Kære tilbudsgivere

Du indbydes hermed til at afgive bud på:

-          Ilulissat Hallen/kulturshus 2016

Tilbuddet skal være i hænde senest
01.Juli-2016 kl 11.00 Tilbud skal fremsendes med post, mail eller afleveres personligt på Sullissivik Teknisk afdeling på Marius Sivertsen Aqquserna 8A

Spørgsmål vedr. byggesag sendes skriftligt til vores Tekniker på Service center Tekniskafdeling.
  Senest en uge før licitation. Spørgsmålene besvares sammen som åben brev for alle udbydende.

Bemærk, at tilbuddet skal først accepteres af Qaasuitsup Kommunes økonomi udvalget.

Udførelse forventes snarest som muligt.

Arbejdsbesjrivelse: Tilbudsliste 

Med venlig hilsen
Uka Hansen Olsen
Tekniker til Anlæg og miljø for Ilulissat og bygder
Sullissivik/Service Center
Marius Sivertsenip Aqq. 8A, 3952 Ilulissat
Telefon +299 94 78 00
Direkte: + 299 94 76 98
E-mail: ukho@qaasuitsup.gl
Webmail: Qaasuitsup@qaasuitsup.gl