21. juni 2016 Program for Nationaldagen i Qeqertarsuaq

20. juni 2016

Kl. 8:00-9:45  Morgenprogram

Samling ved Skiltestedet
Fællesmarch mod Kommunens kontor
flaghejsning
Kommunalbestyrelsesmedlem Kristian Broberg holder tale
Nuna asiilasooq” synges som fællessang 
Utoqqaat peqatigiit Avalequt synger
Fritidsinspektøren meddeler dagens program
”Nunaga aah nunarsuup avannaani” synges af alle ved Alderdomshjemmet
Kanonslag og sang af Utoqqaat Peqatigiit Avalequt
Derefter er der fællesmorgenmad i Borgerhuset indtil gudstjenesten.

        Kl. 10:00 Fællesgudstjeneste

Kl. 12:00-13:30  ”Kulturpris”

Prisen overrækkes ved B-6 Arfivik tv’s hus.

Kl. 14:00-17:00  Fejring af Nationaldag mellem Skolen og Hallen

Kl. 14:00-16:45 Musik med Maritha, opvisning af Folkedans, alle med Talent er velkomne

Kl. 14:00            madlavning ved kogesteder

Kl. 14:30-15:30 Kaffe

Kl. 14:00            G-44 sælger GRILL MAD

Kl. 14:30-15:30 Ansigt maling for børn

Kl. 15:00-16:00 Adadakadonti medvirker

Kl. 14.00-17.00 Alle husflidsarbejde/kunstnere er velkomne til at vise deres arbejde.

 

Kl. 19:00-22:00  Fælles aftenarrangement i Hallen

  Qitik 2011 arrangerer aftenen.