21 juni 2016 Program for Nationaldagen i Aasiaat

20. juni 2016
Kl. 08.00
Flaget hejses op ved BorgerService Center.

Sangkoret og fremkomne synger
”Nunarput utoqqarsuanngoravit”

Kombest. medlem for Qaasuitsup Kommunia
Ane Hansen holder tale

Foreninger deltager med faner

Efter talen:

Ved Museum:

  -Kanonsalut

  -Sangkoret synger:
  ”Nuna asiilasooq”

Kl. 09.

Gudstjeneste i Kirken

Kranselægning efter gudstjeneste

-  Fremmødte synger
   ”Guutiga illimmi”

Kl.: 11.00 - 15.00
Tørvehuset og det røde hus ved siden er åben

Kl. 11.00
Aktivetet for børn ved brandtstationen med skum
”Børnene opfordres til at tage regntøj på”

Kl. 11.00 Afsløring af mindesmærke
Iforbindelse med T-41´s 75 års jubilæum bliver der afsløret
Mindesmærke ved Aasiaat Hallen. Der bliver serveret kaffe og the. Arrangører: T-41

Kl: 11:30 Optog med børnene arrangører: ASP
Start ved hallen

Ca. 12:30 kajakker og umiaq anløber til pontonbro til
Mindre passagerbåde.
I løbet af dagen vil der være kajak opvisning,
Og der vil være mulighed for at prøve Umiaq.

Kl. 13.00-16.00
Ved Borgerservice:

  -Formanden for National dags Komité byder velkommen
  -Kaffe / the kager
  -Godteposer til børnene
  -Qajaq Aasiaat og Gør Maj Sund arrangerer
   Triathlon: start 13:00
  -Kl. 14.00 Kulturpris uddeling.
  -Unplugged musik til dem der har lyst arrang.: Inussuit
  -Forskellige salgsboder med mad arrangeret af
   Sukkortut Peqatigiiffiat
  -Grønlandskpolka med Kalattoortartut

Fodbold på stadionen om eftermiddagen arrangeret af T-41

Kl. 19.00 - 23.00 dans for de unge på “Igdlo” klubben

Kl. 21. 00—24.00

Dans for voksne i forsamlingshuset med Rene Løvstrøm og
Kim Gedionsen Band

Dans for voksne i GU Kantine med
Nipilersoqatigiit Porta

Med ønske om en glædelig nationaldag opfordre vi
borgerne til at tage nationaldragt på dagen.
Nationaldagskomité:

Formand: Sakæus Petersen ( Inussuit)
Medl.: Knud Nielsen (Sukkortut Peqatigiiffiat)
Tom O. - Søholm (Norsaq HC)
Ludvig Larsen ( Naapiffik)
Louise Petrussen ( T-41)
Bussen for de ældre og handikappede køre på Nationaldagen.