Ilulissat illoqarfiata 275-nngortorsiorluni nalliuttorsiornissaanut atatillugu saliineq – eqqakkat akeqanngitsumik tunniunneqarsinnaanngorput

2. maj 2016
 Illoqarfiup 275-nngortorsiorluni nalliuttorsiorneranut atatillugu Qaasuitsup Kommuniani Ilulissani illoqarfimmi saliineq aallartinneqarpoq.

Illoqarfitta kusanarnerunissaanut takujuminarnerunissaanullu peqataagit.

Illoqarfimmi eqqaavisuaq, avatangiisinut ulorianaatilinnik eqqakkanik kiisa- lu saviminikunut eqqakkanut imaqartoq maanna Kommunimit tamakkiisu- mik iluarsaanneqalerpoq taakkulu containerinut immiuteriarlugit Dan- markimut nassiunneqassapput. Nassiussinissaq taanna pitinnagu, avatan- giisinut ulorianaateqarsinnaasut eqqakkat kiisalu saviminikut tamakkerlu- git illoqarfimmiittut innuttaasut, suliffiit suliffeqarfiillu assigisaallu peqati- galugit katersornissaat kissaatigaarput – containerinullu taakkununnga ikiorarlugit.

“Eqqakkanik akeqanngitsumik tunniussuineq” innuttaasunut suliffeqarfin- nullu piffissami aalajangersimasumi kommunimit neqeroorutigineqarpoq.

“Eqqakkanik akeqanngitsumik tunniussuineq” 2016-imi sapaatip akunnerani 21-imi (ulloq 23. 05. -miit – 28.05.-tungaanut 2016) PIIFISSAMILU TASSANIINNAQ kommunimit neqeroorutigineqarpoq.

Eqqakkat akeqanngitsumik tunniunneqartussat makkuussapput:

 • Biilikut / qamutit atorsinnaajunnaarnikut soorlu biilit, qamuteralaat, 4-hjulerit, knallertit, cykkilit assigisaallu.
 • Angallatit, kutterit, umiatsiaqqat, gummibådit assigisaallu atorsinaa- junnaarnikut igitakutullu taaneqarsinnaasut.
 • Eqqakkat assigiinngitsut soorlu saviminikut, ruujorikut, ledningikut, kaapilikut assigisaallu.
 • Elektronikkikut atortut / eqqakkat
 • Pisattat, errorsiviit, nillataartitsiviit, kissarsuutikut, Tv-kut assigisaallu
 • Aalisarnermi atortut soorlu qassutit, baaliat, iputit assigisaallu.
 • Meeqqanut aneerussiviit assigisaallu.
 • Motoorit assingiitsut, maskinat, aquuteralaat assigisaallu.
 • Biilit assakaasukui, assakaasullu allat assigisaallu.

Malugiuk “Eqqakkanik akeqanngitsumik tunniussuineq” sanaartortut eqqagassaataannut atuutinngimmat soorlu makkununnga:

 • Iluarsartuussinermit eqqakkat
 • Nutarterinermit eqqakkat
 • Nutaaliornernit eqqakkat
 • Sanaartornermut atatillugu eqqakkat allat


Kommuni iluarsartuussilluni aallartikkuni aamma kissatigaa qimmiutillit qimmilivimminni eqqagassat soorlu qimmit inaat, spandit, nappartat, baa- liat, quikut, pituutat, qamutit, qerititsivikut, qimmiaqqat inaat assigisaallu piiarneqassasut kiisalu qimmit anaat aamma piiarneqassasut taamaalilluni qimmit nappaataat qimmit anaaniittartut pinaveersaartinneqassammata minnerpaaffimminiillutillu – Taamaattumik kommunip qimmiutillit tamaasa kaammattorpai illoqarfitsinni saliinermut peqataaqqullugit.

Illoqarfimmi sumiiffinni assigiinngitsuni Qaasuitsup
Kommunia containe- rinik atugassanik ilioraassaaq, kiisalu eqqakkanik anginerusunik tunnius- sinermi soorlu umiatsianik, biilinik eqqakkanillu allanik igitsinermi Teknik- kimut Ingerlatsinermullu ingerlatsivimmut imaluunniit Sullissivik nalunaarfi- gineqassasoq tassani immersugassaq taakkununnga tunngasoq immer- sorneqartussaammat. Tamatuma kingorna eqqakkat eqqakkanik piginnit- tumik isumaqatigiissuteqareernikkut kommunip sulisuinit aaneqassapput
– aallernissaq sioqqullugu sianerfigitilluni attavigineqassaaq – Malugiuk aallernermi eqqakkat Ilulissat illoqarfianneersut kisimik pineqarmata. Aam- mattaaq ulluinnarni inuuniarnermi atuinermi eqqakkat kiisalu eqqaavileri- neq aamma anartarfilerineq akeqanngitsumik aallernissami pineqanngillat.

Inussiarnersumik malugiuk aaqqissuussineq sapaatip akunnerani qulaani taaneqartumi
TAAMAALLAAT atuummat, taamaattumik kikkut tamaasa suliniuteqaqqullugit kaammattuutigissavarput, kiisalu neriuutigaarput eqqakkanik akeqanngitsumik tunniussinissamut kommunip neqeroorutaa amerlasuunit atorneqarumaartoq.

2016-imi sapaatip akunnera 22-imi (ulloq 30.05 2016-miiik),
eqqagassanut qulaani taaneqartunut kommunip akigititai atuuteqqilissapput.

T
amatuma kingorna unioqqutitsilluni uninngatinneqartut (akuersissutita- qanngitsumik) akornutaasut avatangiisinullu ulorianaatillit inatsisit naaper- torlugit kommunimiit piiarneqarsinnaasut piginnittumut akiligasanngorlugit kommunimiit piiarlugit aallartinneqassapput.

Qaasuitsup Kommunia Ilulissaniittoq sinnerlugu
Attaveqaatinut, Sanaartornermut kiisalu Avatangiisinut Ingerlatsivik