Oprydning af Ilulissat by i forbindelsen med byens 275 års jubilæum – gives der frit lejde på affald

2. maj 2016

I anledning af byens 275 års jubilæum er Qaasuitsup Kommunia Ilulissat gået i gang med at rydde op i byen.

Kom
og være med til at gøre vores by pænere og mere prænsentabel.

Kommunen
er i gang med en total oprydning af byens dump, som indebærer at alt miljøfarligt affald, samt alt metalskrot, skal indsamles i containere og sendes til Danmark. Vi ønsker inden denne afskibning, også at få tilsvarende miljøfarligt affald, samt alt metalstrot fra byen indsamlet i fællesskab med borgerne, firmaer, virksomheder, osv. med i disse containere.

Kommunen
tilbyder/giver “Frit lejde af affald” uden opkrævning på dette til borgerne, firmaer, virksomheder osv. for en bestemt periode.
Kommunen giver “Frit lejde af affald” i uge 21 2016, og KUN i den uge (fra den 23. 05. til og med den 28. 05. 2016).

 Der gives frit lejde på følgende affald:

 • Bil vrag / utjenelige kørertøjer , af div. Kørertøjer, såsom biler, snescooter, 4-hjul, knallerter, cykler osv.
 • Både, kuttere, joller, gummibåde osv. som er ubruglige og anses som affald.
 • Diverse skrot såsom, gamle jern, metal, rør, ledninger, kapler osv.
 • Møbler, hård hvide vare,
 • Elektroniske udstyr / affald
 • Fiske grej, såsom garn, net, baljer, årer osv.
 • Barnevogne, klapvogne osv.
 • Div. Motorer, maskiner, påhængsmotorer osv.
 • Bildække og andre typer dække osv.

 

Bemærk venligst at “Frit lejde af affald “ gælder ikke for affald fra bygge branchen, såsom::

 • bygge affald fra reparationer
 • bygge affald fra renovationer
 • bygge affald fra nybyggeri
 • Andet affald ifm. med byggeri

Når nu kommunen er igang med oprydningen ønsker kommunen at hundeejerne får smidt deres affald ud fra deres hundepladser, såsom; hundehuse, spande, tønder, baljer, kæder, skurer, snore, slæder, gamle fryser, hundegårde osv. samt fjernes af hunde afføring så vi får minineret hundesygdomme der findes i evt. hundenes afføring – Derfor opfordre kommunen at alle hundeejer til at deltage i oprydningen af vores by.

Qaasuitsup
Kommunia søger for at der stilles containere til rådighed forskellige steder i byen, og ved indlevering af større affald f.eks. båd, bil, en del skrot osv. skal dette meddelses til Teknik og Drift eller hos Sullissvik, hvor der skal udfyldes en blanket til dette formål. Hvor kommunes ansatte herefter kommer og afhenter affaldet, efter aftale med ejeren af affaldet – man vil blive kontaktet, ringet op før afhentingen – Bemærk at afhentingen af affald gælder KUN for  affald på land i Ilulissat by. Og almindelig husholdnings Dag- & Nat renovation, er ikke omfattet om gratis afhentning.

Bemærk venligst at denne ordningen er
KUN gældende i overnævnte uge, så vi opfordrer alle til at gøre en indsat, og vi håber at mange vil gøre brug af kommunes tilbud om frit lejde af affald.

Pr.
uge 22 2016 (fra den 30. 05. 2016), vil kommunen takster være gældende igen, for over-nævnte typer affald.

Efter følgende vil kommunen begynde at arbejde på at få fjernet alt der står ulovligt (ingen tilladelser på), som er til gene, er miljøskadeligt,
osv. på ejernes regning som kommuenen er berettiget til iht. loven.

På venge at Qaasuitsup Kommunia Ilulissat Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg & Miljø