Høring om ændret anvendelse af nuværende skurbygning til beboelsesbygning i delområde C20

11. maj 2016

Qaasuitsup Kommunia har modtaget et ønske om ændret anvendelse på nuværende skurbygning beliggende i delområde C20.1, Hallen, Ilulissat mellem Peter Rosingip Aqq. og Jens Olsenip Aqq. Den nuværende skurbygning har areal nr. 165 og ønskes ændret til anvendelse til enfamilieshus.

Naboer skal høres i 3 uger i forhold til indblik (vinduesforhold) for den nye anvendelse. Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri, jf. § 22 stk. 2.

Skuret ønskes ændret anvendelse til beboelse, hvortil der kræves dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser § 12.1, da arealet i dag ikke er udlagt som byggefelt. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jf. § 45 stk. 2 & § 50.

Ansøgningen sendes således ud i en 3 ugers nabohøring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til den ønskede anvendelse.

Den offentlige høring foregår i perioden fra den 06.05-2016 til den 27.05-2016.

Såfremt du/I har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 27.05-2016.