Offentlige arbejdspladser samlet under samme tag på kommunekontoret i Aasiaat

31. maj 2016

Det er lykkedes Qaasuitsup Kommunia at indgå samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om fælles kontorer på kommunens eksisterende kontorarealer.
I forvejen huser kommunekontoret i Aasiaat:

  1. Kommunens administrationskontor / Sullissivik
  2. Telepost og
  3. INI A/S

I begyndelse af september måned ibrugtager Nukissiorfiit deres nye kontorlokaler på kommunekontoret efter at have brugt august måned til indflytning. Qaasuitsup Kommunia er derfor glad for at tilbyde borgerne i Aasiaat en samlet indgang til det offentlige. Kommunens plan er, at bruge de kommende år til at tilpasse kommunekontoret med henblik på at forbedre adgang til de offentlige.Hans Eriksen

Administrerende direktør
Qaasuitsup Kommunia