KOMMUNALE AGNESTED TIL SALG

9. maj 2016

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed ejendommen Agnested, B-1936, Amutsivimmut Aqqut, Ilulissat, til salg offentligt, til overtagelse pr. 1. juli 2016 eller efter aftale.

Ejendommen er arkitekttegnet type, ibrugtaget i 2009. Huset har helårsvandforsyning, har eget varmeanlæg med oliefyr og slamtank. Ejendommen er opdelt i to sektioner, hvor det ene bruges til agnested og det andet som sælskindsmodtagelse.

Ejendommen sælges som den er, beset og forefindes. Interesserede opfordres til at antage egne rådgivere.

Ejendommen vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivning i øvrigt.

Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber.

Besigtigelse kan ske efter aftale med Qaasuitsup Kommunia, Boligadministrationen ved forvaltningen for Infrastruktur, Anlæg- og Miljø, på tlf. 947800 eller email: qaasuitsup@qaasuitsup.gl.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal være i hænde: Qaasuitsup Kommunia, postboks 1023, 3952 Ilulissat, i en lukket anonym kuvert, alene med påskrift om, at det er et tilbud på B-1936, senest fredag den 27. maj 2016, kl. 13.00.

Tilbud vil være bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Der skal erlægges garanti for købesummens betaling ved licitationen.

Qaasuitsup Kommunia vil benytte kriteriet det mest økonomisk fordelagtigt bud for kommunen iht. Landstingslov nr. 11, 2. dec. 2009 samt forbeholder sig ret til at forkaste alle modtagne bud.

De interesserede bedes indhente særlige betingelser for udbuddet.