Høring om dispensation ved placering af bygning, Ilulissat Bymidte

23. maj 2016
Qaasuitsup Kommunia gennemfører en høring med henblik på dispensation fra kommuneplanens detaljerede bestemmelser for placering af et byggefelt samt fra bygningsreglementet i forhold til bygningernes grænseafstande.

Høringen omhandler ændring af placering af byggefeltet, som det er udlagt i kommuneplanen i forhold til udstedt arealtildeling. FIGUR 1.

Høringen omhandler også nedsættelse af bygningsreglementets grænseafstande mellem bygninger. FIGUR 2.

Høringen gennemføres, da det dels er konstateret, at der er igangsat et byggeri, der ikke overholder arealtildelingens placering; herunder vejbyggelinien, og dels at arealtildelingen er ændret i forhold til placering af kommuneplanens byggefelt.

Ansøgningen er fremlagt til offentlig debat i perioden: 18.05.2016 til og med 09.06.2016.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 09.06.2016.

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.odeum.com/dk/hoering_-_dispenstationer.htm