Høring: Centerformål med opførelse af ny institution Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 for nyt centerområde ved " Hafnarfjordur-ip Aqquserna " Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 13.05.2016 til og med 08.07.2016.
13. maj 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af overordnede og detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til centerformål i form af fælles formål som institution o.l.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 08.07.2016.

Ansøgningen kan ses på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl eller på kommuneplanens hjemmeside http://qaasuitsup.kommuneplania.gl.