BRÆDTET TIL SALG

9. maj 2016

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed ejendommen Brædtet, B-1377, Ilulissat, til salg offentligt, til overtagelse pr. 1. august 2016 eller efter aftale.

Ejendommen er et kommunalt salgsbod og drives d.d. under kommunal drift. Ejendommen er opført i 1991 og udvidet med tiden. Der er tilsluttet til offentligvandforsyning og kloakledning.

Ejendommen har eget varmeanlæg med blæsere. Ejendommen sælges som den er, beset og forefindes med løsøre der nu er indrettet med. Interesserede opfordres til at antage egne rådgivere.

Der skal ved tilbudsgivning fremlægges forretningsplan for det fremtidige drift af brættet. Grundet sit særlige funktion, må brættet ikke sælges videre til tredje part i fremtiden, hvor Qaasuitsup Kommunia skal have tilbagekøbsret i så fald den skal afhændes igen af køberen.

Ejendommen vil være undergivet begrænsninger af de forelagte forretningsplan, det er endvidere et krav, at brædtet skal bibeholde og gerne viderefører nuværende funktion som salgsbod, men derudover må kommende ejer gerne videreudvikle forretningsgrundlaget for brædtet. Lokalplanen for områdets anførte bestemmelser samt lovgivning i øvrigt skal overholdes.

Alle omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber.

Besigtigelse kan ske efter aftale med Qaasuitsup Kommunia, Boligadministrationen ved forvaltningen for Infrastruktur, Anlæg- og Miljø, på tlf. 947800 eller email qaasuitsup@qaasuitsup.gl.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr. samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal være i hænde: Qaasuitsup Kommunia, postboks 1023, 3952 Ilulissat, i en lukket anonym kuvert, alene med påskrift om, at det er et tilbud på B-1377, senest fredag den 27. maj 2016, kl. 14.00.

Tilbud vil være bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Der skal erlægges garanti for købesummens betaling ved licitationen.

Qaasuitsup Kommunia vil benytte kriteriet det mest økonomisk fordelagtigt bud for kommunen iht. Landstingslov nr. 11, 2. dec. 2009 samt forbeholder sig ret til at forkaste alle modtagne bud.

De interesserede bedes indhente særlige betingelser for udbuddet.