Annoncering af ledig brugsret til område nord for Qeqertarsuaq

Qaasuitsup kommunalbestyrelse har besluttet at annoncere projektansøgning på nyt
byggefelt ved Havnen i Aappilattoq.
9. maj 2016

Kommunalbestyrelsen har besluttet at annoncere et projektforslag til etablering af en fiskefabrik i Aappilattoq inden plangrundlag er udarbejdet. Denne annoncering er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Ledigt byggefelt
Området udlægges til havnerelateret virksomhed, i dette tilfælde til en fiskefabrik.

Samtidig bekendtgøres det, at alle fremsætte alternative projektforslag.

Alternative projektforslag kan indsendes om arealansøgning enten via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket hos den lokale Sullissivik. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
 1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
 2. Oplysning om anvendelse.
 3. Oplysning om tekniske installationer.
 4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.  

Tids- og aktivitetsplan:

04.05.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
17.06.16: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf.: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.