licitationer

Byggesag: Nyt tag
på B-7
19. april 2016

Kære tilbudsgivere

Du indbydes hermed til at afgive bud på:

  • SA, Nyt tag på B-7. (Gamle bestyre bolig)
  • Tillægspris til spåntag

Tilbuddet skal være i hænde senest 09.maj-2016 kl 11.00 Tilbud skal fremsendes med post, mail eller afleveres personligt på Anlægsafdelling på Kommune kontor i Ilulissat. Noah Mølgårdip Aqqutaa 9.

Spørgsmål vedr. byggesag sendes skriftligt til vores Tekniker på Service center Tekniskafdeling.  Senest en uge før licitation. Spørgsmålene besvares sammen som åben brev for alle udbydende.

Bemærk, at tilbuddet skal først accepteres af Qaasuitsup Kommunes økonomi udvalget.Med venlig hilsen

Uka Hansen Olsen

Tekniker til Anlæg og miljø for Ilulissat og bygder

Sullissivik/Service Center

Marius Sivertsenip Aqq. 8A, 3952 Ilulissat

Telefon +299 94 78 00

Direkte: + 299 94 76 98

E-mail: ukho@qaasuitsup.gl

Webmail: Qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Se vedhæftende fil : Tilbudsliste, Særlig arbajdsbeskrivelse for samtilge entrepriser