Nyt erhvervsområde i Aasiaat. Forslag i høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 om Aasiaats nye erhvervsområde B21, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 27.04.2016 til og med 08.06.2016
27. april 2016

Forslaget lægger op til ét nyt delområdet B21, hvor det vil være muligt, at søge om areal til mindre erhverv og f.eks. containeroplæg.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Link 

http://www.qaasuitsup.kommuneplania.gl/download/kpt_1426_forslag/aas_1000_kpt_29_b21_dkkn.pdf