Høring Nyt centerområde til fælles formål i Qasigiannguit

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 for nyt centerområde ved "Iminnguaq" Qasigiannguit, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 22.03.2016 til og med 17.05.2016
27. april 2016

Kommuneplantillæggets formål:

Fastlæggelse af detaljerede bestemmelser for delområdet for at muliggøre indretning eller nybyggeri til institutionsformål.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 6 uger, med forlængelse på 14. dage. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Link  

http://qaasuitsup.odeum.com/download/kpt_35/kpt_nr_35_qas_delomraade_c05.pdf