B-31 TIL FORPAGTNING

28. april 2016

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed ejendommen, B-31, Upernavik, til forpagtning offentligt, til overtagelse pr. 1. juni 2016 eller efter aftale.

Ejendommen er det kommunale entreprenørplads og drives d.d. under kommunal drift. Ejendommen er opført i 1908 og er bevaringsværdigt, hvilket er grunden til forpagtning og ikke salg.

Ejendommen har eget oliefyr og opvarmes af varmeblæsere, dog er den kold om vinteren. Ejendommen forpagtes som den er, beset og forefindes med løsøre der nu er indrettet med. Interesserede opfordres til at antage egne rådgivere.

Der skal ved tilbudsgivning fremlægges forretningsplan for det fremtidige drift af entreprenørpladsen, hvori der forventes og foretrækkes fortsat funktion som nuværende. Det daglige drift holdes af forpagteren, hvor Qaasuitsup Kommunia vil som udlejer, have ansvaret for forholdet omkring klimaskærmet.

Ejendommen vil være undergivet begrænsninger af de forelagte forretningsplan, lokalplanen for det i områdets anførte bestemmelser samt lovgivning i øvrigt skal overholdes.

Besigtigelse kan ske efter aftale med Qaasuitsup Kommunia, driftsafdelingen ved Upernavik, eller email qaasuitsup@qaasuitsup.gl.

Skriftligt tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr. samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, skal være i hænde: Qaasuitsup Kommunia, postboks 1023, 3952 Ilulissat, i en lukket anonym kuvert, alene med påskrift om, at det er et tilbud på ”B-31”, senest onsdag den 12. maj 2016, kl. 14.00.

Tilbud vil være bindende og skal være ubetinget.

Qaasuitsup Kommunia vil benytte kriteriet det mest økonomisk fordelagtigt bud for kommunen iht. Landstingslov nr. 11, 2. dec. 2009 samt forbeholder sig ret til at forkaste alle modtagne bud.

 

De interesserede bedes indhente særlige betingelser for udbuddet.