Kullorsuarmi Upernavimmilu ilaqutariinni aqqutissioqatigiinnermi pikkorissartitsineq

16. marts 2016

Upernavimmi Kullorsuarmilu ilaqutariinni aqqutissioqatigiinnermi pikkorissartitsineq ingerlanneqarpoq sap.ak. 8, 9 aamma 10-mi, Inunnik isumaginnittuniit, Ilaqutariit illuaniit, atuarfimmiit meeqqerivimmiit sulisut periuutsimut pikkorissartinneqarput. Tamannalu Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfik pikkorissartitsineq akisussaaffigaa ingelanneqarneranut, aamma Kalaallit Nunaanni kommuunini tamani periaaseq siammarterneqarluni.

Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq sulinissamut periaasiuvoq, inunnik isumaginninnermi sulinermi atorneqarsinnaasoq, meeqqat inuusuttullu ajornartorsiornerani, kiisalu tapersersorneqarsinnaanermut ikiorneqarsinnaanermut pisariaqartippassut. Inunnik isiginnittaaseq ilaqutariinni aqqutissioqatigiinnermi tassaavoq, ilaqutariinni tamani nukittunissaq nukissaqarfigineqartussarlu, aammalu ilaqutariinni ajornartorsiuteqartuni.

Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq neqeroorutigineqarsinnaavoq, meeqqat inuusuttullu peqqinnerannut, atugarissaarnissaannut ineriartornerannullu ernumassuteqaraanni ulorianartorsiornerannilu. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinnermut ilaqutariit naapittinneqartarput kinguariit, ikinngutit allallu inuit pingaarutillit meeqqap inuusutullu inuuneranni attuumassutillit. Ilaqutariinni aqqutissioqatigiinneq aamma pinaveersaartitsinermi sulinermi oqartussaasunilu atorneqarsinnaavoq.

Aqqutissioqatigiinneq kajumissaarisumik aallartinneqartassaaq, sorlu ass. inunnik isumaginninnermut siunnersortimit, ilaqutariinnik sullissisumit, ilinniartitsisumit perorsaasumit. Siunnersuineq aallaaveqartassaaq apeqqutiniit, kajumissaarisup ilaqutariit peqatigalugit suliarisimasaanit ataatsimiinginnermi. Apeqqutit aallaveqarsinnaapput meeqqamut tunngasut, inuusuttup sunngiffianiit, meeqqirivimmiit, atuarfimmiit, ilaqutariinnut tunngasuniit il. il.

Aqqutissioqatigiinneq imminermi aaqqissuussinissamut, kommuuni ataqatigiissaarisussamik atorfinittitsissaaq, taassumalu ataatsimiinnissamut attaveqaatit piareersassallugit, aamma siunnersuinissamut atortussat assigiingitsut aaqqissallugit. Ataqatigiissarisussaq arlaannulluunniit attuumassuteqassanngilaq, kiisalu ilaqutariit isumaginnittoqarfiup akornani ataqatigiissaarisuussaaq.

Aqqutissioqatigiinneq imminermi, pingasoqiusanngorlugu immikkoortigaavoq ataatsimiinneq siulleq ilisimatitsinerussaaq, tassani immikkut ilisimasallit ilisimatitsisapput, suut nukissat ajornartorsiutillu meeqqamut inuusuttumullu tunngasut takuneqassallutik. Ataatsimiinnerup aappaani, ilaqutariit attaveqaatillu unamminartuusinnaasut eqqartorneqassapput, apeqqutillu taavalu meeqqamut inuusuttumut pilersaarusiorneq.

Immikkut ilisimasallit ataatsimiinnermut immikkoortut aappaanut peqataassaangillat, kisiannili silataaniissapput inimi allami, aggersarneqarsinnaallutilli, ingerlariaqqinnissamut ikiortiserineqarlutik. Ilaqutariit attaviillu apeqqutit naammassippatigit, aamma meeqqamut inuusuttumut pilersaarusiortoqareerpat, immikkoortup pingajuannut immikkut ilisimasallit aggersarneqassapput. Tassani pilersaarut akuerineqassaaq, aamma aallaaviussaaq, pilersaarut akuerineqarnissaa, aatsaat pilersaarut meeqqap ajunnginnissaanut assortuinngippat.

”Ilaqutarinni aqqutissioqatiginnermik tunngasumik suliaqaraanni, isumaginninnermi sulianut periaasissatut, sukumiisumik innuttaasut akulerutsinnissaannut suliarineqassaaq, aamma periaaseq taamaalilluni ilaqutariit attaveqaatillu periarfissaqassapput, akisussaaffeqatigiinnermik tigusinissaq, meeraq inuusuttorlu ikiorniarlugu” Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfimmi siunersorti Maria Forberg oqarpoq.

Ukiassami 2015 Ilulissani suleqatigiinni kajumissaarinissamut pikkorissartitsineq ingerlanneqarpoq, aamma Qaanaaq illoqarfinni tullinnguuppoq, tassanilu ilaqutariinnut aqqutissioqatigiinnermik pikkorissartitsineq ingerlanneqassaaq.


”Ilaqutariinnut aqqutissioqatigiinneq tassaavoq isumaginninnerup iluani nutaani suliniutinut 
ilanngussaq tamannalu 2016-mi Qaasuitsup Kommuniata eqqunniagaa immikkoortortap annertuumik kivinneqarniassammat.” Henrik Sóloy oqarpoq.