SKORSTENSFEJNING

Hermed udbydes i offentlig licitation. Skorstensfejning i Aasiaat, Akunnaaq og Kitsissuarsuit
3. februar 2016

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

  • Udbudsmateriale og bilag udarbejdet af Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg- & Miljø 14.01.2016.

Arbejdet omfatter KUN SKORSTENSFEJNING. Alle omkostninger i forbindelse med arbejdet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant bud sum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til:
Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat afdeling, Infrastruktur, Forvaltning for Anlæg- & Miljø senest

fredag den 26. februar 2016  kl.10:00

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud:

Skorstensfejning i Aasiaat og bygderne”

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.
Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilsted.


Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Med venlig hilsen

Qaasuitsup Kommunia, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

Otto Sandgreen
Driftsansvarlig
e-mail: otsa@qaasuitsup.gl 

Al korrespondance bedes stillet til kommunens afdeling for Infrastruktur, Anlæg & Miljø.