Pressemeddelse

Qaasuitsup Kommunia opretter
central underretningsenhed til børn og unge  
16. februar 2016

For at støtte medarbejderne og kunne reagerer hurtigst på underretninger på børn og unge i kommunen har Qaasuitsup Kommunia oprettet den centrale underretningsenhed.

Under overskriften Underretning – Bryd tavsheden informeres alle medarbejdere og borgere om vigtigheden af underretning når børn og unge er udsat for overgreb og mistrivsel.

Underretning kan foretages anonymt og tilgå en fælles kommunal mail adresse hvor 4 medarbejdere centralt vil registrerer og sikre opfølgning.

Vi anerkender det store behov for en øget indsats samt støtte og vejledning til medarbejderne. Der er flere steder i kommunen hvor medarbejderne har svære betingelser for at udføre Deres arbejde og derfor sættes der ind med ændring af procedurer, støtte og opkvalificering af medarbejderne.

Kommunens krav til underretninger er at der indenfor 24 timer efter modtagelsen af underretningen skal foretages undersøgelse og handling.

Socialdirektør Henrik Sóloy oplyser at der både politisk og administrativt er stor fokus på udvikling og forbedring af indsatsen inden for børn og ungeområdet som i 2016 har fået tilført flere midler og personale.

Det er et af mange tiltag inden for børne- og ungeområdet som Qaasuitsup Kommunia vil iværksætte i 2016. Udgangspunktet er et fælles samfundsmæssigt løft samt erkendelse af behov for opkvalificering. Der er indgået flere aftaler med eksterne aktører som vil hjælpe kommunen og medarbejderne til at blive bedre til at sikre børns rettigheder.

Til marts vil der blive afholdt en større workshop i samarbejde med foreningen Grønlandske Børn.


Yderligere oplysninger kan fås hos socialdirektøren

Henrik Sóloy

Socialdirektør

Se vedhæftende fil