PPR Nord har nu skiftet navn til MISI Avannaa

KUF udvalget, Qaasuitsup Kommunia, har på deres møde godkendt ønske om navneændring
18. februar 2016

Vi i PPR Nord ønsker en navneændring fra PPR Nord (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) til MISI Avannaa (Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik). Dette begrundes hovedsageligt med, at vi ser en fordel i at ensrette navnene på de rådgivende instanser for skoleområdet.
PPR i de tre andre kommuner i Grønland har skiftet navn til MISI. Når eksempelvis en familie flytter fra en kommune til en anden, vil det gøre overflytningen lettere og mere forståelig, hvis vi hedder det samme som i den fraflyttede kommune. Det giver indtryk af større samarbejde og ensretning, og en vished om, at de forløb der er igangsat, bliver videreført i den nye kommune.
Desuden er PPR en dansk betegnelse, der kan forstås meget abstrakt, og ikke fortæller noget om hvem vi betjener eller kan hjælpe. Med navnet MISI kan vi tydeliggøre hvem det er vi kan tilbyde hjælp (nemlig børn og unge). Anvendelsen af et grønlandsk navn vil også signalere en større tilknytning til landet, gøre os mere uafhængige af det danske udgangspunkt og dermed sætte os i stand til bedre at tilpasse os de særlige grønlandske forhold.