Nyt byggefelt til erhvervsformål ledigt i Saattut

Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø har endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 28. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort 25.02.16, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning
26. februar 2016

 Ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside: http://www.qaasuitsup.gl. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer.
2. Oplysning om anvendelse.
3. Oplysning om tekniske installationer.
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres.

Tids- og aktivitetsplan:

25.02.16: Fra kl. 09:00 kan der indsendes arealansøgninger til arealerne.
07.04.15: Kl. 16:00 lukker første omgang af modtagelse af arealansøgninger.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning

Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 947800 eller på mail: plan@qaasuitsup.gl.

Ønsker du at se hele planforslaget så følg linket nedenfor.

Link  

http://qaasuitsup.odeum.com/download/kpt_1426_forslag/kpt-24_qaakom-retningslinier_for_hundehold_forslag_kn_dk_forlaenget_hoering.pdf