Nytårstale 2016

Nytår 2016
6. januar 2016

Borgmester Ole Dorph´s nytårstale 2016 


Godt nytår til jer alle i Qaasuitsup Kommunia og alle jer der sidder rundt omkring i stuerne og ser og lytter.

Jeg håber, at alle har fået julen veloverstået og ønsker for alle, at de får et godt år i møde.

Især går mine tanker til de efterladte af kære borgere og medarbejdere der er afgået ved døden i den forgange år. Det er altid trist og vemodigt at skulle sige farvel til én, der har sat præg på vores kommune og jeg håber de efterladte finder styrke i den fællesskab og nærvær der præger vores kommune.

Inden vi har set os om er året gået og vi ser derfor nu fremad for at indlede en spændende tid for kommunen med mange udfordringer.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle ansatte i kommunen såvel i byer og bygder til trods for svære betingelser at løfte de arbejdsopgaver der administrativt og politisk er blevet pålagt udført i den forgangne år. Især vil jeg fremhæve den frivillige arbejdskraft på kultur- og fritidsområdet samt forebyggende arbejde og takke jer for jeres arbejdsindsats der har gjort en forskel i kommunen.

En kommune med mange spredte bosætninger og kulturer byder altid på udfordringer. Dette har også været tilfældet i 2015. Der har været stor fokus på Qaasuitsup Kommunia især på børne- og unge området. Disse udfordringer har vi taget seriøst op for at finde den optimale løsning på problemerne. Jeg skal derfor benytte anledningen til at takke vores ansatte rundt omkring og Naalakkersuisut for deres opbakning for at løse og løfte i fællesskab udfordringerne.

Jeg ser mangfoldighed som en ressource i kommunen i en tid, hvor kommunen skal i gang og er i gang med at udarbejde en erhvervsudviklingsplan for hele kommunen ud fra Naalakkersuisuts planer om udvidelse af llulissat lufthavn.

Derfor er vi nødt til at se kommunen som en helhed, med mangfoldighed som den røde tråd, med at sprede turistmulighederne ud som ringe i vandet ud til de andre byer og bygder. Til dette arbejde har kommunen behov for en stabil og voksende økonomi.

Kommunens budgetrevisioner i 2015 pegede på, at kommunen havde grund til økonomisk optimisme. Kommunens sparsommelighed og administrativt at kunne sætte grænser for forbruget var årsagerne til at kommunen kunne komme ud af 2015 regnskabet med en kassebeholdning på 62 mio. kr.

Jeg vil derfor udtrykke min tak til de ansatte og borgerne for deres forståelse for behovet for økonomisk tilbageholdenhed.

Det nye år indgyder til økonomisk optimisme. Der bliver flere skatteindtægter og deraf flere midler til anlægsopgaver hvor en enig kommunalbestyrelse vedtog en budget 2016 med 80 mio. kr. til anlægsopgaver og andre tiltag i andre fagområder.

Jeg har en vision om en kommune med en Selvbærende økonomi, hvor kommunen ikke skulle være afhængig af en Udligningsordning, som jeg vurderer ikke værende retfærdig fordeling af ressourcerne. Jeg ønsker en ligeværdig fremtid for alle i kommunen men også mellem alle kommunerne.

Qaasuitsup Kommunia har ventet forgæves på udflytning af Selvstyrets arbejdspladser til kommunerne, der på sigt vil give kommunerne en mere retfærdig fordeling af Grønlands økonomiske ressourcer. Forslag fra kommunerne vil derfor foreligge til politisk stillingtagen i løbet af det nye år. Ind til da har kommunen derfor ønske om en mere retfærdig Udligningsordning.

Der er grund til optimisme i kommunen. Langstingets beslutning om at udvide landingsbanen i Ilulissat vil have enorm samfundsøkonomisk betydning for hele Grønland. Infrastrukturændringer vil ændre på hele vores måde at rejse på og vil medføre besparelser i rejsetid og udgifter. Nye erhverv vil skyde til vejrs og eksisterende erhverv vil blomstre i kommunen såvel i byer og deres bygder samt resten af landet.

Qaasuitsup Kommunia må i kommende tid ruste sig til at kunne løfte denne opgave med at koordinere erhvervs- udviklingsplaner og turismestrategi for at få optimal afkast af lufthavnsudvidelsen. Lufthavnsudvidelsen vil støtte op omkring lønsomheden i projekterne Isfjordcenteret og Ilimanaq-projektet samt andre projekter der er i gang såsom en overdækket kunststofgræsbane i Ilulissat.

Alene under byggefasen i de forskellige projekter vil der komme 1200 flere arbejdspladser i kommunen og der vil være behov for flere efter byggefasen er tilendebragt, når den øvrige infrastruktur udbygges i kommunen. Dette skridt er den største af sin art for kommunen og for Grønland og byen vil vokse hastigt.

Der er masser af uudnyttede udviklingspotentialer rundt omkring i vores kommune, som kommunen sammen med Selvstyret bør have afdækket såsom Milvillebugten for dens levende ressourcer samt en hurtigt udflytning af Fiskerilicenskontoret fra Selvstyret til Qaasuitsup Kommunia. Det kan ikke være rigtigt i en tid med behov for økonomisk vækst ikke at kunne udnytte alle fiskekvoter i vores kommune på grund af langsommelighed hos beslutningstagerne.

Derfor sidder jeg her og er fortrøstningsfuldt over året der kommer med håb om, at vi endelig får gang i den økonomiske vækst. Derfor har vi i kommunen brug for alle hænder der kan være med til at løfte om de opgaver der kommer. Derfor er min opfordring til alle om at løfte i flok for at få gang i økonomien.

Igen godt nytår med håb om en indbringende år med masser af udfordringer der kan være med til at løfte den økonomiske udvikling i Qaasuitsup Kommunia.


Ole Dorph
Borgmester
Qaasuitsup Kommunia