Høring: Ny bygning til indkvartering og ændring af byggefelter, Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia har modtaget en ansøgning om arealtildeling til en ny bygning til indkvartering ved Akinnguata Qaava, Delområde A30, Ilulissat.
14. januar 2016
Ansøgningen kræver dispensation fra de udlagte byggefelter i lokalplanen for området. Ansøger ønsker at placere bygningen delvist uden for de fastlagte byggefelter.
Udvalget for Anlæg og Miljø har besluttet at sende ansøgningen, i 14 dages offentlig høring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser til ansøgningen i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til ansøgningen.

Ansøgningen er fremlagt til offentlig debat i perioden: 14.01.2016 til og med 28.01.2016.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.
Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 28.01.2016.