Supplerende høring: Nye erhvervs- og havnebyggemuligheder i Saattut

Supplerende Høring: Kommunen har netop nu et nyt kommuneplantillæg i høring for Saattuts nordlige erhvervs- og havneområde. Høringen fortsætter frem til 28.01.2016
14. januar 2016
Det nye forslag lægger op til et nyt byggefelt i delområdet B01, som f.eks vil kunne anvendes til placeringen af en fiskefabrik.

Forslaget til kommuneplantillægget er i høring i 2 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Se planforslaget.