Opgradering af forbrændingsanlæg skal hjælpe til et renere Grønland

Der er store problemer med håndteringen af affald på Grønland, hvilket er meget skadeligt for miljøet. Som en del af en strategi, der skal sikre et renere Grønland, skal flere affaldsforbrændingsanlæg nu opgraderes og gøres mere miljørigtige.
3. december 2015

I Ilulissat, hvor der er stor vækst og udvikling, er byen i dag vokset rundt om affaldsforbrændingsanlægget, men affaldshåndteringen er ikke fulgt med. Forbrændingsanlæggene udleder i dag mange gange EU’s grænseværdier af dioxin og tungmetaller, hvilket er meget sundhedsskadeligt.

Nu skal forbrændingsanlæggene i Grønland, herunder Ilulissat og Aasiaat opgraderes i forbindelse med en ny affaldssektorplan, hvor målet er at nå dagens og EU’s standard i 2024. Det er ingeniørvirksomheden Sweco Danmark, der skal undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for at lave en miljømæssig opgradering, som er med til at muliggøre at målet kan nås.

Derudover undersøger Sweco Danmark mulighederne for øget kapacitet, forlænget levetid og større effektivitet, så man kan finde den bedste løsning for forbrændingsanlæggenes fremtid.

Der kommer flere og flere turister og byerne vokser

Der har i de seneste år været en kraftig vækst i turistindustrien på Grønland, og især i Ilulissat med den smukke isfjord, der er Grønlands mest besøgte turistattraktion.

”Det er derfor særlig vigtigt med miljøopgraderingen af forbrændingsanlæggene, da der kommer mere og mere affald, fordi byerne og velstanden vokser. Samtidig er det også uhyre vigtigt for at kunne opretholde væksten i turistbranchen, da der på nuværende tidspunkt er røggener i områderne, og affaldsforbrændingen udsender sundhedsskadelige stoffer, ” siger Johnny Iversen, der er chefrådgiver hos Sweco Danmark.

Ved opgraderingen af forbrændingsanlæggene forsøger man også at afhjælpe nærliggende bygder, der på nuværende tidspunkt kun har mulighed for at brænde affald af på en mere primitiv måde, hvilket forurener meget. Dette skal gøres ved at se på mulighederne for øget kapacitet og et transportsystem, der kan transportere affaldet fra bygderne til forbrændingsanlægget.