Enig kommunalbestyrelse godkender Qaasuitsup Kommunias budget 2016

Den økonomiske afmatning er vendt til optimisme i Qaasuitsup Kommunia, hvor en enig kommunalbestyrelse godkendte budget 2016 med en ultimo kassebeholdning på 57 mio. kr.
15. december 2015

Dette skyldes forventet flere skatteindtægter grundet større indhandling ved fiskeri, større udligningsordning samt harmoniseringer på flere fagområder med besparelser til følge.

Qaasuitsup Kommunia har siden medio 2015 meldt ud om økonomisk tilbageholdenhed til alle sine fagområder. Dette har medført en forventet ultimo kassebeholdning 2015 på 62 mio. kr. hvor kommunalbestyrelsen efterfølgende også besluttede at nedbringe sin kassekredit i Grønlandsbanken med 5 mio. kr. ultimo 2015.

Kommunalbestyrelsen har indgået aftale med finansdepartementet med at afvikle resten af kommunens kassekredit i Grønlandsbanken i overslagsårene med årlig tilbagebetaling på 15 mio. kr.

Vedr. behovet for renoveringer og tiltag har kommunalbestyrelsen besluttet at forhøje anlægsbudgettet til 80 mio. kr. som tilkommer bl.a. Aasiaat og Ilulissat med institutionsbyggeri samt maskinel udskiftning på nedslidte materialer i flere områder.

Yderligere beslutninger er følgende: 

  1. Nedbringelse af institutionstakster med 3,2 mio. kr.
  2. 1 mio. kr. til renholdelse af havbunden på fiskestederne.
  3. 1 mio. kr. til bygdedrift
  4. 600.000 kr. til en skilift i Qeqertarsuaq
  5. ændret skatteprocent

Jeg ser derfor med optimisme og tro på at Qaasuitsup Kommunia kan vende den økonomiske udvikling i kommunen til fortsat at være den bærende faktor i den grønlandske økonomi. Kommunen skal stadigvæk passe rigtigt godt på sine penge og tænke med omhu hvad midlerne skal bruges til for at fremme erhvervsudviklingen i kommunen.

Ole Dorph
Borgmester
Qaasuitsup Kommunia