Eqqummaariffigiuk – Pisussaaffiit avaqqunnagu – susassareqatigiinneq

Qaasuitsup Kommuniani suliffeqarfiit ilaat kiisalu qinikkat annertusisamik nalunaartussaatitaasut pisoq nalunaaruteqarnissamut tunngaviliisoq aallaavigalugu nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqarput, innuttaasut aamma nalunaaruteqarnissamut pisussaaffeqarput, tamannalu tamatta akisus-saaffigaarput.
16. november 2015

Nalunaartarneq

Aalajangersakkat:

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1, 15. april 2003-
meersumi § 5.

Peqqussummi § 5-ikkut aalajangersarneqarpoq kinaluunniit, meeqqap / inuusuttup angajoq­qaa­visa inersimasulluunniit aallat meeq­qap eqqaaniittut meeqqamut pisussaaffimminnik naam­­mas­sinninnginnerannik ilisimannittoq imaluunniit pasitsaassimasaqartoq, takusaqar­si­ma­soq, ilisimasaqartoq paasissutissaateqartorluunniit il.il. kommunalbestyrelsimut nalunaaru­te­qas­­­salluni pisussaaffeqartoq.

Assersuut 1. Inuit pineqartut - kinaluunniit
§ 5, imm. 1 malillugu kinaluunniit-mik oqarnermi pineqartut tassaapput inuiaqatigiinni innuttaasut ta­­marmik, tassa imaappoq inersimasut (sanilerisat ilaquttalluunniit) aamma meeqqat inuu­sut­tul­lu. Meeqqat inuusuttullu nalunaaruteqarsinnaassapput, kammalaa­tertik arlaatigut qanoq pi­ne­qarsimappat, kisianni meeqqat / inuu­suttut nalunaaruteqannginnertik pissutigalugu akisus­saa­tinne­qarsinnaanngillat.

§ 5 malillugu innuttaasut tamarmik inoqataasutut pisussaaffeqarput inoqatitik, aamma meeq­qat ajornartorsiortut pillugit nalunaaruteqarnissamut. Kisianni pissutsit ilungersunartut ajorlu­in­nartullu pineqartillugit, innuttaasoq nalinginnaasoq inoqamminik, aamma meeqqanik inuu­sut­tunilluunniit ikiuinngitsoq unnerluutigineqaruni pinerluttulerineq pillugu inatsit malillugu pi­­neqaatissinne­qarsinnaavoq.

Kinguassiuutitigut (meeqqanik) atornerluineq pineqarpat innut­taasorlu nalinginnaasoq nalu­naa­ruteqanngikkuni, taava unnerluutigine­qaruni pinerluttulerineq pillugu inatsit malillugu pi­soo­­qataasutut pineqaatissinneqarsinnaavoq, tassa pissutsinik taamaattunik ilisimasaqara­lu­ar­lu­ni politiinut nalunaaruteqannginnini pissutigalugu.

Assersuut 2.
Inuit pineqartut - sakkortunerusumik pisussaaffeqartut
Inuit § 5, imm. 2-mi pineqartut nalunaaruteqarnissaminnut sakkortunerusumik pisussaaffilerne­qar­si­masut tassaapput perorsaa­sut, ilinniartitsisut, peqqinnissaqarfimmi sulisut allalluun­niit inun­nik sullissisartut. Tamanna aamma atuuppoq inunnut politikkikkut qinigaasimanertik tunngavigalugu suliassamik aalaja­nger­simasumik suliassaqarlutik qinigaasunut, soorlu isumaginninnermi ataatsimiititaliami ilaa­sortamut imaluunniit inummut ulluunerani paaqqinniffiup siulersuisuini ilaasortatut toqqa­gaa­sumut.

Inuit sulisutut qulaani taaneqartut isumaginnittoqarfimmi, atu­arfeqarfimmi peqqinnissaqar­fim­milu atorfeqartitaasut imaluunniit inuit toqqagaanertik naapertorlugu suliassaqartitaasut, pis­­sut­sit suulluunniit pineqaraluarpata nalu­naaruteqarnissamut sakkortusisamik pisussaaf­fi­li­gaap­­put. Inuit nalunaaru­teqarnissamut sakkortusisamik pisussaaffiligaasut nalunaarute­qan­ngip­­pata tamanna suliamik sumiginnaanertut isigineqartussaavoq pinerluttu­leri­neq pillugu inat­sit tunnga­vigalugu pineqaatissiissutigineqarsinnaasoq.