Vær årvågen – flygt ikke fra dine pligter - vi er til for hinanden

Personer, der er ansat i social- skole- eller sundhedssektoren i Qaasuitsup Kommunia der har skærpet underretningspligt, har pligt til at underrette om en sag, der kræver underretning. Borgerne har også underretningspligt, og dette forhold er alles ansvar.
16. november 2015

Underretningspligt 

Bestemmelser
I forordningens § 5 er der bestemmelser der siger; enhver, der får kendskab til barns/unges forældre eller voksne der misrøgter deres børn eller har mistanke om misrøgtelse, eller har set misrøgtelse eller er vidende om misrøgtelse m.m., har pligt til at underette kommunalbestyrelsen om dette forhold.

Eks. 1. Hvem er det der har underretningspligt - enhver

Ad. § 5, stk. 1; når man siger enhver, er der tale om alle borgere i samfundet, dvs. voksne, (naboer, eller pårørende) samt børn og unge. Børn og unge kan også underrette om en sag, men børn og unge kan ikke gøres ansvarlige for manglende underretning.


Ifølge § 5 har alle borgerne pligt til at underrette om en konkret sag, hvis medborgeren og barnet har kummerlige forhold i det daglige. Hvis der er tale om meget alvorlige hændelser vedr. børn og unge og undlader at underrette dette forhold til de rette instanser, kan det medføre straf i henhold til kriminallovens bestemmelser.

Hvis der er tale om sexualmisbrug af (børn) og borgeren ikke underretter dette til de rette instanser, kan den pågældende borger dømmes i henhold til loven som medskyldig i hændelsen, fordi den pågældende borger har undladt underette politiet om sagens hændelse.

Eks. 2.
Hvem er det der har underretningspligt  - skærpet underretningspligt
Ad.§5 stk.2: personer der er omfattet af spærpet underretningspligt er, pædagoger, lærere, sundhedspersonalet og andre der arbejder indenfor socialområdet . Samme skærpede pligt gælder også for folkevalgte, der hviler på offentlig valg, f.eks. til en socialudvalgsmedlem eller til en bestyrelsesmedlem for dagsinstitutionerne.

Ovennævnte personer, der arbejder i socialforvaltningen, skolen, sundhedsvæsenet eller personer, der hviler på offentlig valgt har i henhold til spærpet underretningpligt pligt til at underrette om en konkret hændelse der er af alvorlig karakter. Hvis personer der er omfattet af underretningspligten undlader at underrette om en konkret alvorlig sag, kan disse personer dømmes i hendhold til kriminalloven, pga. misligeholdelse af underretningspligten.