Udvidelse af forsamlingshus, Ilulissat

Forslag til udvidelse af forsamlingshus B-211 i Delområde C17, Ilulissat, er fremlagt til offentlig debat i perioden: 16.11.2015 til og med 30.11.2015.
16. november 2015
Forslaget muliggør en ønsket udvidelse af forsamlingshuset, med 6x14 meter, i forlængelse af bygningen. Udbygningen tilpasses den eksisterende bygnings skala og byggestil.

Udvalget for Anlæg og Miljø har besluttet at sende forslaget, i 14 dages offentlig høring. Hvis ikke kommunen modtager væsentlige indsigelser til ansøgningen i høringsperioden, vil der blive givet arealtildeling til ansøgningen.

Du kan skrive dit høringssvar direkte til kommunen gennem kommuneplanens hjemmeside. Her kan du også vedhæfte filer. Du kan også stadig aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til Kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter vedtages forslaget endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen, skal de være kommunen i hænde senest 30.11.2015.