Offentlig licitation: Skortensfejning, Qasigiannguit

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede: Udbudsmateriale og bilag udarbejdet af Stab for Anlæg & Miljø 20. december 2015.
Arbejdet omfatter KUN SKORSTENSFEJNING. Alle omkostninger i forbindelse med arbejdet afholdes af tilbudsgiver.
20. november 2015
Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller email på det bydende firma, og skal være afleveret til: Qaasuitsup Kommunia, Qasigiannguit afdeling, Forvaltning for Anlæg og Miljø senest: Fredag den 11. december 2015 kl. 11:00.

Tilbudet skal afgives i lukket kuvert mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Skorstensfejning i Qasigiannguit”.

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilsted.

Qaasuitsup Kommunia forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Med venlig hilsen

Qaasuitsup Kommunia, Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

Nîsínguak’ Lundblad Geisler

Driftansvarlig

Al korrespondance bedes stillet til kommunens afdeling for Infrastruktur, Anlæg & Miljø.