Ledigt byggefelt til erhverv ved havnen i Ikerasak

Kommuneplantillæg nr. 26 for delområde B01 i Ikerasak er endeligt vedtaget den 05.11.2015. Kommuneplantillægget er offentligt bekendtgjort den 10.11.2015, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.
10. november 2015

Nye overordnede og detaljerede bestemmelser, samt udlægning af byggefelt til fiskefabrik i eksisterende erhvervsområde.

Delområdeplan for område IKE 1503-B01

Ansøgning om arealtildeling til ledigt byggefelt

Samtidig bekendtgøres det hermed, at der kan der søges om arealtildeling til det ledige byggefelt til fiskefabrik.

Du kan søge om arealtildeling til det ledige byggefelt via NunaGIS eller ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket fra kommunens hjemmeside. Der kan kun søges med én ansøgning fra samme person eller firma, der fremstår som én og kun én juridisk enhed. Alle ansøgninger vil blive vurderet ud fra det tilsendte materiale. Hvis der er indkommet flere lige kvalificerede ansøgninger til byggefeltet, vil kommunen foretage en lodtrækning.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:
1. Skitseforslag, der redegør for byggeriets placering, udseende og materialer
2. Oplysning om anvendelse
3. Oplysning om tekniske installationer
4. Økonomiske oplysninger, som dokumenterer, at det ansøgte kan realiseres

Fra den 10.11.2015 kl. 09:00 til den 22.12.2015 kl. 15:00 kan der indsendes ansøgninger om arealtildeling.

Herefter kan der til enhver tid søges om arealtildeling, hvis byggefeltet fortsat er ledigt.

Vejledning
Råd og vejledning kan fås ved henvendelse til Planafdelingen på tlf: 94 78 00 eller på e-mail: plan@qaasuitsup.gl.