INUUSUIT KIVITSISUSSAT: Arctic Winter Games 2016

6. november 2015
Hvad er ’Inuusuit kivitsisussat’
’Inuusuit kivitsisussat’ tilbyder unge, der ønsker at arbejde frivilligt, et veltilrettelagt kursusforløb og frivilligt arbejde ved AWG2016. Formålet er gennem kurser og praktiske erfaringer, at udvikle deres lederevner og færdigheder hvad angår eks. uddannelse og fremtidigt arbejdsliv. ’Inuusuit kivitsisussat’ er med til at opbygge de unges tillid til sig selv ift. at håndtere de mange komplekse udfordringer der er i det moderne samfund. De unge lærer samtidig hvad det betyder at have et ansvar for at sikre at et projekt/ arrangement færdiggøres succesfuldt. De unge, der gennemfører ’Inuusuit kivitsisussat’ bliver rollemodeller for andre unge ift. at arbejde frivilligt og hvad angå engagement i samfundet.

Baggrund
AWG2016 er blevet inspireret af Northwest Territories (NWT) ungdomsambassadørprogram. Programmet har haft positive resultater og skabt unge rollemodeller for andre unge i de mindre samfund i NWT.

Formålet er at lave et AWG2016 pilotprogram, som skal udklække ’Inuusuit kivitsisussat’. Det skal være et program, der handler om ledelse, service, frivilligt arbejde og arktisk kultur. Målet er at give de unge redskaber til deres videre studier- og arbejdslivet og til at arbejde frivilligt.

Gennem frivilligt arbejde under Arctic Winter Games i marts 2016 i Nuuk vil de unge opbygge lederevner samtidig med at få værdifuld erfaring og skabe forbindelser med andre unge og voksne fra hele Grønland og andre arktiske lande. Vi vil sikre at de unge får et kursus, der vil give de nødvendige færdigheder og viden som forberedelse til deres arbejde som frivillige til AWG2016.

Mål
Pilotprogram - AWG2016: At give udvalgte unge i Grønland en mulighed for at opbygge lederevner, få konkrete erfaringer og repræsenterer deres lokalsamfund gennem frivilligt arbejde i forbindelse med AWG2016.

At give ’Inuusuit kivitsisussat’ deltagere læring i:
• Frivilligt arbejde og service
• Projektarbejde
• Erhvervsliv
• Arctic Winter Games 2016
• Arktisk kultur
• Kendskab til medierne

Ungdom
At repræsentere Grønland til AWG2016 ved at være frivillig og hermed bidrage til at AWG2016 bliver succesfuldt. At opbygge lederevner samtidig med at få værdifuld erhvervserfaring, og skabe forbindelser med andre unge fra hele Grønland og Arktis. Med håb om at programmet vil køre videre.

Målgruppe
30 unge mellem 18-24 år fra forskellige dele af Grønland. 20 vil være fra Nuuk og 10 vil være fra andre steder i Grønland end Nuuk.

Kriterier
Følgende kriterier vil blive anvendt ved udvælgelse:
• At alderen for deltagerne er mellem 18 og 24 år
• At deltagerne kommer fra forskellige steder i Grønland

Mindst én fra alle kommuner
• At deltagerne kan være i Nuuk 29. februar-12. marts 2016, så de kan at deltage i kursus og frivilligt arbejde under AWG2016
• At deltagerne er engagerede og er motiverede til at deltage
• Vurderingen af hver enkelt ansøgning skal baseres på de udvælgelseskriterier

Krav til ansøgning
1. Udfylde ansøgningsskemaet, som skitserer personlige oplysninger, interesser, erfaring med frivilligt arbejde, engagement i lokalsamfundet, aktuelle
uddannelsesniveau eller beskæftigelse, bilag a
2. Et udfyldt referenceskema (fra en lærer, træner eller en anden voksen der ikke er et familiemedlem) bilag b. (Børne- og straffeattest indhentes efter ansøgningsfristen for dem der skal deltage)

Hvad kan ’Inuusuit kivitsisussat’ forvente
• De unge forventes at arbejde 6.-12. marts under AWG2016
• De unge vil modtage dokumentation når de har gennemført

’Inuusuit kivitsisussat’ og har været frivillig under AWG2016
• Under deres frivillige arbejde til AWG2016 får ’Inuusuit kivitsisussat’ jakke og vest de skal have på under deres frivillige arbejde
• AWG2016 vil stå for kost under programmet
• For de unge der kommer fra andre steder end Nuuk vil der blive sørget for transport til og fra Nuuk og logi under programmet
• Ingen form for vederlag, dagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste vil blive givet til deltagerne
• Unge, der ikke gennemfører kurset eller overtræder reglerne for deltagelse vil blive afskediget fra programmet