Her er brandsikkerheden i orden!

Som forældre til børn i institutioner, kunde i en større butik, eller gæst i forsamlingshuse eller hotel er det betryggende at vide brandsikkerheden er i orden, herunder flugtveje, brandmateriel og nødbelysning fungerer samt personalet er instrueret i bl.a. brandforebyggelse, evakuering og alarmering.
4. november 2015

Skoler, børnehaver, plejehjem, større butikker, forsamlingshuse, hoteller, sportshaller, vandrehjem samt midlertidige overnatningslokaler o. lign. hvor mange mennesker samles er omfattet af krav om brandsyn.

Brandsynet gennemføres af kommunens redningsberedskab, og skal sikre at de brandforebyggende bestemmelser i driftsmæssige forskrifter gældende for anvendelsen overholdes.

Qaasuitsup Kommunale Redningsberedskab har i efteråret 2015 implementeret en Smiley ordning, hvor virksomheder og institutioner efter et tilfredsstillende brandsyn tilbydes et mærkat som på indgangsdøren oplyser kunder og gæster at brandsikkerheden af redningsberedskabet er fundet i orden.

Det er frivilligt om virksomheden/institutionen ønsker mærkatet opsat, manglende mærkat er dermed ikke nødvendigvis ensbetydende med et utilfredsstillende brandsyn.