Innuttaasunut ataatsimiisitsinnermi Ilulissat Newport killiffia saqqummiussat takusinnaanngorpatit

Ataani innuttaasunut ataatsimiisitsinermi sapat 8. nov. 2015, saqqummisussat takusinnaanngorpatit.
12. november 2015

Talerpiatugaani innuttaasunut ataatsimiisitsinermi saqqummiussat aasinnaavatit.